Jeśli ma się majątek, to na pewno jest się w o wiele lepszym położeniu od tych osób, które nie dysponują zarówno pieniędzmi, jak i majątkiem w postaci ruchomości lub nieruchomości. A to dlatego, że ci pierwsi zawsze mogą skorzystać z zastawu majątku, albo po prostu go sprzedać, a więc spieniężyć.