Analizy dotyczące chodliwości wybranych form opłacania inwestycji w środowisku przedsiębiorców udowadniają, że coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku może pochwalić się leasing. Jeszcze kilka lat temu w Polsce rozwiązanie takie było kojarzone tylko i wyłącznie z leasingiem samochodowym – z pewnością najmocniej popularnym, a przy okazji również najbardziej kojarzonym. Jednak z roku na rok stale rośnie znajomość ludzi odnośnie do rzeczy, które można w rzeczywistości leasingować otóż oprócz leasingu motoryzacyjnego coraz częściej używany jest leasing przedmiotów dość oryginalnych, jak choćby wyposażenie biura, maszynka do kawy czy kserokopiarka. Do niedawna mało kto zdawał sobie sprawę z możliwości wynajęcia tak niewielkich z na pierwszy rzut oka rzeczy a jednak w rzeczywistości nic przecież nie stoi na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz częściej sygnowane. W myśl zapisów Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się każda rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to wbrew pozorom raczej precyzyjna definicja, natomiast zakres sprzętów do niej się nadających jest znacznie szerszy niż tych, których pod leasing podciągnąć się nie da. Do rodzaju rzeczy nie mogących stać się przedmiotem leasingu należy włączyć przede wszystkim wszelkiego rodzaju dobra niematerialne takie jak energia (woda, prąd, gaz), pieniądze albo także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe względem danej rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Dodatkowo leasingować nie wolno również przedmiotów stanowiących integralną część natury; chodzi tu o takie rzeczy jak surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy niemożliwych do leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle regulowana odrębnymi przepisami przez państwo. Leasingiem nie wolno objąć także broni i jej rodzajów. Każdą z tych kwestii ustala bardzo dokładnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę charakter wszystkich wymienionych wcześniej rzeczy bez problemu widać, iż zbiór ograniczeń stanowi ułamek spośród możliwych do wyboru przedmiotów które z łatwością mogłyby stać się przedmiotem umowy podpisanej przez obie strony, w ramach której jakiś podmiot udostępnia innemu całkowite prawo do korzystania z określonej rzeczy na ustalony w umowie termin. Łatwość dostępu do leasingu jak również korzyści jakie za sobą ciągnie (przede wszystkim o charakterze podatkowym) sprawiają, iż opcja taka będzie z każdym dniem popularniejszym sposobem opłacania transakcji w środowisku przedsiębiorców zarówno wchodzących dopiero na rynek i szukających dopiero wsparcia materialnego, jak również funkcjonujących już od dłuższego czasu i próbujących skutecznych metod na limitowanie wkładu własnego. Zaletą leasingu jest szczególnie fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również jakość konkretnej inwestycji, której dotyczy. Dość duży wybór przedmiotów, jakie można wydzierżawić działa tak, że leasing znajdzie zastosowanie tak samo w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć flotę pojazdów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy komputer konieczny przy prowadzeniu szczegółowej, przejrzystej archiwizacji dokumentów.