W dobie średnio optymalnej sytuacji gospodarczej z jaką aktualnie mierzy się większość biznesmenów prowadzących działalność na polskim rynku, polityka zaciskania pasa staje się znacznie bardziej odczuwalna i płynie nie tyle z konieczności, co z realnej oceny rzeczywistości w jakiej przychodzi mierzyć się poszczególnym firmom. Inwestycje mimo wszystko są jednak działaniem niezbędnym, bez względu na sytuację gospodarczą, bez względu na kryzys czy generalne trendy panujące na rynkach, z tego powodu zapewnienie właściwego tempa wzrostu stanowi w aktualnie jeden z kluczowych czynników, nad którymi muszą skupić się biznesmeni chcący utrzymać swoją obecną pozycję lub też zaryzykować podjęcie boju z lokalną konkurencją. Pytanie jest taka w jaki sposób tego dokonać? Jednym z osobliwych rozwiązań, które są w stanie zagwarantować sprawną realizację wyżej wymienionych ambicji jest bez wątpienia leasing. Wynajmowanie sprzętu zamiast kupowania na własność ma w chwili obecnej coraz więcej zwolenników, a dobre strony wynikające z tego typu przedsięwzięcia są widoczne praktycznie gołym okiem. Mamy tu na myśli oszczędności z tytułu wkładu własnego. W kwestii wykupienia koniecznych produktów, maszyn czy urządzeń na własność, przedsiębiorca ponosi całkowity koszt inwestycji i powinien się liczyć z ryzykiem jakie tego typu inwestycja może nieść za sobą w odniesieniu do płynności finansowej, a dodatkowo również do trwałości finansowej firmy. Inwestowanie własnego kapitału w czasach bessy nie jest perfekcyjnym rozwiązaniem bowiem nie daje odpowiednio dużych gwarancji, że dana transakcja się zwróci. O wiele korzystniej maksymalnie zmniejszyć ryzyko ograniczając wkład własny wybierając którąś z odmiennych rodzajów finansowania, takich jak choćby leasing. W przypadku wynajmowania wybranego urządzenia pozytywne efekty są widoczne właściwie od samego początku. Przede wszystkim chodzi tu o wysokość wkładu własnego, który nie jest na poziomie 100% jak jest to przy zakupie na własność. To jedynie kilkanaście, do kilkudziesięciu procent, zależnie od wybranej oferty jak również poszczególnych zapisów umowy między zainteresowanymi stronami. Leasing jest dla właściciela firmy o tyle korzystny, że pozwala nie tylko ograniczyć możliwie najbardziej wkład własny, ale również w razie pojawiającej się konieczności prolongować do maksimum termin samego leasingowania – pomniejszając tym samym wysokość rat z każdego miesiąca wnoszonych na rzecz leasingodawcy z tytułu korzystania z leasingowanego sprzętu. Istotne będzie, że leasing jest równie korzystny tak dla dużych korporacji charakteryzujących się wysokimi inwestycjami (mocno powyżej przeciętnej), jak dodatkowo mniejszych i średnich przedsiębiorstw, w których koszta związane ze wskazaną inwestycją nie są być może zbyt duże, ale również posiadany kapitał nie jest wartością z gumy, którą można w dowolny sposób dysponować. Leasing daje duże pole manewru każdemu przedsiębiorcy ponieważ jest to rozwiązanie dość elastyczne, które z powodzeniem można wykorzystać między innymi w przypadku finansowania dużych inwestycji jak i aktualnych potrzeb połączonych z wyposażeniem biura czy wynajęciem przestrzeni będącej siedzibą firmy. Wysokość transakcji nie ma na dobrą sprawę znaczenia ponieważ bez względu na jej charakter – pozytywy płynące z leasingu powinny być zauważalne już w początkowych miesiącach działalności, z tego względu powyższe rozwiązanie cieszy się dość dużą popularnością.